Kaynak Ara

Kategori: Genel Tarama (Türkçe)

Gazeteler Veritabanı

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veritabanı Akşam 2. Cumhuriyet ( SBF Koleksiyonundan ) 3. Gaye-i Milliye 4. Hakimiyet-i Milliye(Milli Kütüphane Koleksiyonundan) 5. İkdam Gazetesi (SBF Koleksiyonundan) 6. Peyam Gazetesi (SBF Koleksiyonundan) 7. Servet Gazetesi (SBF Koleksiyonundan) 8. Servet-i Fünun(Milli Kütüphane Koleksiyonundan) 9. Takvim-i Vekayi(Milli Kütüphane Koleksiyonundan) 10. Tanin Gazetesi (SBF Koleksiyonundan) 11. Tarik Gazetesi (SBF Koleksiyonundan) 12. Tercüman-ı Hakikat(Milli Kütüphane Koleksiyonundan) 13. Ulus Gazetesi ( SBF Koleksiyonundan ) 14. Vatan Gazetesi ( SBF Koleksiyonundan ) 15. Yeni İstanbul […]

Sobiad

Sobiad; Sosyal Bilimler, Fen bilimleri, Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan toplamda 841 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin milli bir indeksidir. Sobiad’da; 841 adet dergi 225.069 adet makale 5.353.189 adet atıf bulunmakta

Sonraki sayfa »